Snart nya avtal för löner

Det har varit en intensiv debatt om lärarnas löner och att vi stått still på lönestegen allt för lång tid och att vår löneutveckling har nästan gått på minus jämfört med andra grupper med liknande utbildningsnivå.

Nu ska det så till ett nytt avtal och frågan är hur långt våra centrala förhandlare är beredda att gå. Jag hoppas inte de ger sig nu när de har startat upp "10000kr mer i månaden". Jag eftersträvar att det inte ger sig det minsta och att det inom detta avtal (tror det är på tre år) ska ha renderat i ett lönepåslag med minst 10000kr mer i månaden.

Sen vet jag att alla kritiker säger att vi ska vara nöjda med att vi får den lön vi får eftersom vi har sommarlov, och de andra loven, men då missas en helt annan poäng som inte belackarna tänker på. Vi jobbar 45h i veckan för att kompensera just för den ledigheten. Men det glöms egentligen bort. Det är väl som vilket företag som helst där man kan jobba mer tid och ta ut i kompledighet. Fast jag hävdar att det inte är det som är det viktigaste.

Mer och mer tid läggs på oss lärare. Mer administrativ tid, vilket ger mindre tid för planering, undervisning och efterarbete. Det som ska kvalitetssäkra skolan. All tid som läggs på sker utan att något annat tas bort. Inte undra på att undervisningen emellanåt kan vara undermålig och att färre och färre elever når målen i skolan. Lärarna hinner inte med undervisningen.

Och vad är egentligen viktigast? Att vi lärare spenderar mer tid i veckan under de veckor som eleverna är i skolan, för att just kunna kvalitetssäkra undervisningen eller att vi jobbar mindre när eleverna är i skolan och jobbar när eleverna är lediga. Jag vet med mig att vi hinner göra mycket när inte eleverna är på skolan, men allt som sker när de är på skolan. Samtal hem, utvecklingssamtal, rättning, förberedelse, oförutsedda händelser, mobbing, elevsamtal etc etc. När ska vi hinna med detta om vi skulle jobba färre timmar när eleverna går i skolan. Tänk på det ni som enbart hävdar att juni, juli, augusti är lärarnas kall.

Men åter till avtalsrörelsen. Om nu inte SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som sitter på andra sidan förhandlingsbordet vägrar gå med på kraven. Är då våra fackförbund (varför nu lärarna har två fackförbund fattar jag inte) redo att plocka ut oss lärare i strejk för att nå målen. Tidigare trodde jag inte att vi lärare kunde strejka pga skolplikten och skollagen, men efter lite efterforskningar så kan vi faktiskt göra det om det inte förhandlas fram ett nytt kollektivavtal. 

Och skulle vi lärare strejka, och då menar jag alla lärare, så borde det ge väldigt stora effekter runt om i Sverige. Stängda skolor med andra ord. Tänk på alla föräldrar som måste stanna hemma pga av att deras barn inte har någon skola att gå till, Fritids skulle inte få plats för alla barn utan föräldrar får stanna hemma. Detta innebär att samtliga  av näringslivets sektorer kommer tappa mycket arbetskraft, deras hjul slutar snurra och de förlorar stora pengar. Sjukvård, kollektivtrafik etc skulle få svårt att täcka överallt och för att inte tala om alla ungdomar som bara skulle dra runt på stan. 

Jag hade gärna gått ut i strejk och bevittnat ett litet kaos för att höja lönen.


Utdrag från LR.se angående strejk

Har lärare rätt att strejka?
Ja, men så länge vi har ett kollektivavtal så råder det fredsplikt. Det gäller lärare såväl som alla andra fackligt organiserade yrkeskategorier.

I år (2012) löper det kommunala avtalet, och flera avtal på den privata sektorn, ut och det pågår därför ett intensivt arbete med att ta fram nya avtal. Under tiden som förhandling pågår så förlängs normalt sett avtalen med en månad i taget fram till dess att man har ett avtal som båda parter känner att man har mandat att skriva på.

Om man trots förhandlingar, och trots att medlare satts in för att hjälpa till i förhandlingen, inte kan komma fram till ett nytt avtal så kan man hamna i ett tillstånd då man väljer att inte förlänga avtalet. Saknas kollektivavtal så råder det inte längre någon fredsplikt och då kan både fackliga organisationer och arbetsgivare ta till stridsåtgärder som till exempel strejk och lockout. Det är dock inget som sker över en natt utan det måste naturligtvis vara ordentligt och demokratiskt förankrat i organisationenKommentarer

Ge mig en kommentar här:

Och du heter?:
Kom ihåg mig?

Din E-post tack: (publiceras ej)

Var hittar jag dig?:

Kommentera här:

Trackback
RSS 2.0
FAVORITER JUST NU "Snart skiner Poseidon" Suarez is back